یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (7-1401 - شماره پیاپی : 40) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (4-1401 - شماره پیاپی : 39) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (بهار 1-1401 - شماره پیاپی : 38) - 8 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (زمستان 10-1400 - شماره پیاپی : 37) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (8-1400 - شماره پیاپی : 36) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (4-1400 - شماره پیاپی : 35) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (1-1400 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (10-1399 - شماره پیاپی : 33) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (7-1399 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (4-1399 - شماره پیاپی : 31) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (1-1399 - شماره پیاپی : 30) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (10-1398 - شماره پیاپی : 29) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (8-1398 - شماره پیاپی : 28) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (5-1398 - شماره پیاپی : 27) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (1-1398 - شماره پیاپی : 26) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (10-1397 - شماره پیاپی : 25) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (7-1397 - شماره پیاپی : 24) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (4-1397 - شماره پیاپی : 23) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (1-1397 - شماره پیاپی : 22) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (Winter 2018- 10-1396 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (Autumn 2017-- 7-1396 - شماره پیاپی : 20) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (Summer 2017-- 4-1396 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (Spring 2017-- 1-1396 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (Winter 2017-- 10-1395 - شماره پیاپی : 17) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (Autumn 2016-- 7-1395 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (Summer 2016-- 4-1395 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (Spring 2016-- 1-1395 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (Winter 2016-- 10-1394 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (Autumn 2015-- 7-1394 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (Summer 2015-- 4-1394 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (Spring 2015-- 1-1394 - شماره پیاپی : 10) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (Winter 2015-- 10-1393 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (Autumn 2014-- 7-1393 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (Summer 2014-- 4-1393 - شماره پیاپی : 7) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (Spring 2014-- 1-1393 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (Winter 2014 -- 10-1392 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (Autumn 2013 -- 7-1392 - شماره پیاپی : 4) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (Summer 2013-- 4-1392 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (Spring 2013 -- 1-1392 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (10-1391 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Practice in Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb