دوره 5، شماره 3 - ( Summer 2017-- 1396 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 211-216 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- MS Department of Clinical psychology, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2- Assistant Professor Department of Clinical psychology, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3- PHD Department of Clinical psychology, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده:   (943 مشاهده)

چکیده

هدف :این پژوهش با هدف تعیین رابطه تجارب آسیب زا با شدت علائم جسمانی انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه  علوم بهزیستی وتوانبخشی،تهران،ایران بود. نمونه پژوهش شامل 264 دانشجو سالم بزرگسال دانشگاه بودکه باروش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که 2 پرسشنامه را تکمیل کنند: خرده مقیاس نشانگان جسمانی پرسشنامه سلامت بیمار PHQ-15 وچک لیست تجارب آسیب زا زندگی (T.E.C) . داده های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغییری تجزیه و تحلیل شدند .

یافته ها: دراین مطالعه بین تجارب آسیب زا و شدت علائم جسمانی رابطه ی معنی دار وجود داشت( P<0/01) . تحلیل رگرسیون چند متغییری نشان داد که غفلت هیجانی با 23 درصد واریانس شدت علائم جسمانی را به طور معنی دار پیش بینی می کند (P<0/001). همبستگی معنی داری بین متغییر های سؤاستفاده بدنی، سؤاستفاده جنسی، آزار جنسی و سؤاستفاده هیجانی و شدت علائم جسمانی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت تجارب آسیب زا زندگی به ویژه مؤلفه غفلت هیجانی در پیش بینی شدت علائم جسمانی است. این عامل می تواند تا حدودی تغییر پذیری شدت علائم جسمانی را تبیین کند.

متن کامل [PDF 589 kb]   (450 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: رويكرد شناختي رفتاري
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰