دوره 5، شماره 3 - ( Summer 2017-- 1396 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 195-202 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
2- دکترا دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:   (1320 مشاهده)

زمینه: روانشناسان در مورد ظهور نوع جدیدی از اعتیاد با عنوان اعتیاد به اینترنت هشدار داده اند. اعتیاد به اینترنت با سبک های دلبستگی و هیجان خواهی ارتباط دارد.

اهداف: هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی هر دو متغیر هیجان خواهی (به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم، از طریق میانجیگری سبک دلبستگی) و سبک های دلبستگی (به صورت مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود.

روش کار: پژوهش حاضر از جمله پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد 420 نفر تشکیل دادند که 180 نفر از آنها (35 مرد و 145 زن) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هیجان خواهی زاکرمن، سبک های دلبستگی کولینز و رید و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد و این اطلاعات با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای .16 SPPS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد مدل پیشنهادی از شاخص های برازش خوبی (CFI:0.961 و RMSEA:0.031 ) برخوردار بود. متغیر های هیجان خواهی و سبک های دلبستگی به صورت مستقیم با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشتند. همچنین هیجان خواهی به صورت غیر مستقیم اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، هیجان خواهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با میانجیگری سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت رابطه داشته و آن را پیش بینی می کند. همچنین متغیر سبک های دلبستگی اعتیاد به اینترنت را به صورت مستقیم پیش بینی می کند.

متن کامل [PDF 878 kb]   (627 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سوء مصرف و وابستگي به مواد
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰